Ubezpieczenia

Do wszystkich finansowanych maszyn proponujemy pakiet ubezpieczeń:

– agrocassco – pożyczka

szeroki zakres ubezpieczenia

preferencyjna wysokość składki ubezpieczeniowej

przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność

– ubezpieczenie majątkowe – maszyny finansowane w formie leasingu

szeroki zakres ubezpieczenia

składka rozłożona na miesięczne raty

przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność

– ubezpieczenie AC/OC/NNW – pojazdy rejestrowane finansowane w formie leasingu

Ubezpieczenie wieloletnie –  gwarantuje stałą wysokość składki przez okres umowy leasingowej!

Automatyczne wznowienie polisy ubezpieczeniowej

W razie szkody całkowitej możliwość wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu z dnia zakupu

Po za ubezpieczeniem finansowanych przedmiotów proponujemy dodatkowe ubezpieczenia:

– życie

Oferuje ubezpieczenie gwarantujące spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy.

– ochrona prawna

Ochrona prawna w dochodzeniu odszkodowania

Ochrona prawna w sprawach karnych

Pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów

– assistance

Pomoc przy zaistnieniu szkody lub awarii pojazdu

Wpływ na przyspieszenie wypłaty odszkodowania

Rozłożenie składki na miesięczne raty

Zabezpieczenie pojazdu ze znacznym uszkodzeniem na parkingu

Szeroki pakiet świadczeń medycznych