Ubezpieczenia

magbo link magbo.cc Invite codes: 8U8VIGPTRP

Do wszystkich finansowanych maszyn proponujemy pakiet ubezpieczeń:

– agrocassco – pożyczka

szeroki zakres ubezpieczenia

preferencyjna wysokość składki ubezpieczeniowej

przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność

– ubezpieczenie majątkowe – maszyny finansowane w formie leasingu

szeroki zakres ubezpieczenia

składka rozłożona na miesięczne raty

przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność

– ubezpieczenie AC/OC/NNW – pojazdy rejestrowane finansowane w formie leasingu

Ubezpieczenie wieloletnie –  gwarantuje stałą wysokość składki przez okres umowy leasingowej!

Automatyczne wznowienie polisy ubezpieczeniowej

W razie szkody całkowitej możliwość wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu z dnia zakupu

Po za ubezpieczeniem finansowanych przedmiotów proponujemy dodatkowe ubezpieczenia:

– życie

Oferuje ubezpieczenie gwarantujące spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy.

– ochrona prawna

Ochrona prawna w dochodzeniu odszkodowania

Ochrona prawna w sprawach karnych

Pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów

– assistance

Pomoc przy zaistnieniu szkody lub awarii pojazdu

Wpływ na przyspieszenie wypłaty odszkodowania

Rozłożenie składki na miesięczne raty

Zabezpieczenie pojazdu ze znacznym uszkodzeniem na parkingu

Szeroki pakiet świadczeń medycznych

magbo Invite codes: 8U8VIGPTRP