Leasing

magbo link magbo.cc Invite codes: 8U8VIGPTRP

Chcemy Państwu zaproponować najefektywniejszą formę finansowania inwestycji – leasing operacyjny. Największą zaletą leasingu jest możliwość korzystania z leasingowanego sprzętu bez konieczności jego zakupu i angażowania własnych środków finansowych. Zysk wypracowany dzięki użytkowaniu środków produkcji służy spłacie czynszów leasingowych, a tym samym spłacie całej inwestycji.
Ta forma umowy pozwala na wygodne dla użytkownika  zaliczenie wszystkich opłat i czynszów w ciężar kosztów działalności bez potrzeby amortyzacji środka trwałego. Leasing operacyjny jest najpopularniejszą formą finansowania środków trwałych ze względu na niepodważalne korzyści fiskalne co wyraża się w ilości  95% zawieranych umów w takiej formie.

Operacyjny – gdy przedmiot umowy zaliczany jest do majątku leasingodawcy – cała kwota opłat uiszczonych przez leasingobiorcę jest jego kosztem uzyskania przychodu.

Finansowy – gdy przedmiot umowy zaliczany jest do majątku leasingobiorcy – dla leasingobiorcy nie jest kosztem kwota spłaty wartości kapitałowej (rata kapitałowa) rzeczy natomiast pozostała część raty jest jego kosztem (rata odsetkowa), ponadto kosztem uzyskania są odpisy amortyzacyjne.

 

 Ogólne warunki umów leasingowych
Rodzaj przedmiotu leasingu ciągniki

kombajny

maszyny do nawożenia, siewu, sadzenia i uprawy roślin

urządzenia do transportu i nawadniania

ładowarki i koparki

inne maszyny rolnicze

Rodzaj przedmiotu leasingu nowe i używane
Rodzej leasingu operacyjny i finansowy
Waluta PLN, EUR
Wartość przedmiotu leasingu bez ograniczeń
Wpłata własna 0-45%
Okres leasingu operacyjnego od 3 do 9 lat
Okres leasingu kapitałowego 6 miesięcy do 9 lat
Harmonogramy spłat miesięczny, półroczny, dowolny

magbo Invite codes: 8U8VIGPTRP